Tietosuojaseloste - eDelphi.org

1. Rekisterin pitäjä

Metodix Oy
Y-tunnus: 1036015-7

2. Yhteyshenkilö

Hannu Linturi
Erik Tulindbergin kuja 1 C 28
01800 HELSINKI
puh. +358 400 815515

3. Rekisterin nimi

eDelphi -tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri sovelluksen käyttäjistä ja näiden käyttöoikeuksista
Käyttäjien välinen viestintä sähköpostin välityksellä

5. Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Kutsumanimi
Sähköpostiosoite
Salasana (käyttäjille, jotka eivät halua tunnistautua Facebookin, Twitterin tai Googlen kautta)
Paneelit, joissa käyttäjä on mukana sekä rooli, jossa käyttäjä paneelissa toimii (manageri tai panelisti)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä täyttää lomakkeelle tiedot itse

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei luovuteta tai käytetä ohjelman ulkopuolella

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Suojaus perustuu järjestelmätasolla valvottujen käyttäjäoikeuksien käyttäjätileihin. Tietokanta varmuuskopioidaan maantieteellisesti erillään sijaitseviin konesaleihin.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterin tiedot.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö kohdistetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterissä olevien virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjauspyynnöt voidaan osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilöllisyytensä varmistaneen henkilön vaatimat rekisteriä koskevat korjaukset ja muut muutokset tehdään viipymättä.

Jollei muutospyyntöä katsota perustelluksi, annetaan muutospyynnön esittäjälle kirjallinen todistus, jossa selvitetään syyt miksi muutosvaatimusta ei olla hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.