Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

eDelphi.org 1.6.2017

May 4, 2017

eDelphi.org uudistuu kesällä käyttäjän kannalta sekä hyvässä että pahassa. Otetaan pahat ensin! Osa eDelphin ominaisuuksista muuttuu 1.6. alkaen maksulliseksi, vaikka kaikki ne perustoiminnot, joiden avulla Delfoi on mahdollista toteuttaa säilyvät maksuttomina. Maksurja kulkee karkeasti raportoinnissa ja analysoinnissa sekä niissä modulaarisissa ominaisuuksissa, joita jatkossa kehitetään. Ensimmäinen niistä on Live-Delphi, joka on mobiilisti toimivat Delfoi-sovellus, joka on suunniteltu etenkin reaaliaikaiseen käyttöön tapahtumisssa ja verkossa. 

Käyttäjätasoja on kolme: maksuton PERUSkäyttö, PLUS-taso, jossa ovat mukana raportointi ja analyysit, sekä PREMIUM,  johon tulevat mukaan kaikki ohjelmalliset lisämoduulit. Loppukesästä tulevat käyttöön myös EDU- ja ORG-versiot, joissa ohjelmistopalveluita täydennetään koulutuksella, konsultoinnilla ja tutkimuspalveluilla. Hinnoittelu ja palvelut esitellään tarkemmin eDelphin etusivulla INFO-valikkokohdassa.


Alkuvuoden aikana käynnistetyt Delfoi-prosessit ovat raportointia myöten maksuttomia 1.8. saakka. Ilmoita vaiheessa olevasta prosessista eDelphi-tukeen Hannu Linturille tai ohjelmistokehitykseen Antti Lepälle.  Hyvistä puolista mainittakoon maksullisuuden kääntöpuoli eli se, että sillä varmistetaan ohjelmiston kehitystyö kuten myös se, että Delfoi-kehittäjäyhteisön kaksikymmenvuotinen toiminta saa jatkoa. Olennainen osa sitä on menetelmäkehitys ja Delfoi-koulutus. eDelphi.org säilyy myös uudistusten jälkeen avoimen kähdekoodin ohjelmistona. Koodauksesta ja sen koordinoinnista vastaa Metatavu Oy. Ohjelmiston oikeudet omistaa Metodix Oy, joka myös vastaa kehitystyön kustannuksista.


eDelphi.org will be renewed during the summer. It means both good and bad news for the users. Let’s take the bad news first. Some of the eDelphi features will become chargeable from 1st of June on. However, the basic functions that enable the realization of Delphi, will remain free of charge. The payment limit runs roughly in the reportage and analyzing features, and in the modular features that will be developed in the future. The first module will be live-Delphi, a mobile Delphi-application developed especially for real time use in events and online.

There will be three user levels: free BASIC use, PLUS-level which includes reportage and analyzing features, and PREMIUM which includes all the additional modules. In late summer eDelphi will also launch EDU and ORG versions, which will include education, consulting, and research services in addition to software services. You will find information about the prices and services from the INFO page of eDelphi.

Delphi processes that were started during the early 2017 will remain free of charge reportage included until the 1st of August. Please inform about the unfinished process to Hannu Linturi from the eDelphi support or to Antti Leppä from the software development. What comes to good news, the fees will ensure both the software development work and the continuation of the 20 years of work of  Delphi -development community. An integral part of that work is method development and eDelphi education. eDelphi.org will remain as an open source software even after the reforms. Metatavu Oy is responsible for coding and its coordination. Metodix Oy owns the rights to the software, and is also responsible for the expenses of the development work.

Open Panels