Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

Oppimisen tulevaisuus 2030 -blogisarja

January 11, 2017

BLOGIARTIKKELIT METODIXISSA 

(ks. https://metodix.fi/2017/01/11/oppimisen-tulevaisuus-2030-blogi-2017/)

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna julkaistaan keskimäärin blogijuttu viikossa oppimisen tulevaisuudesta. Aineistosampona on v. 2009 käynnistetty Opetushallituksen laadullinen tulevaisuusbarometri, jota vuosittain päivitetään. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrissa tutkitaan mahdollisia tulevaisuuksia aikavälillä, jossa oppimisen ideat, muodot ja instituutiot tulevat oletettavasti perusteellisesti muuttumaan. Muutoksia havainnoimaan kutsuttiin vuodenvaihteessa 2009-2010 74 asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Nämä asiantuntijat ovat arvioineet seitsemän vuoden ajan lähes viittäkymmentä tulevaisuusväitettä siitä, minkälaista on oppiminen vuonna 2030. Väitteitä voi ajatella tulevaisuusmaaperään asennetuiksi mittareiksi, joiden kautta tulevaisuuksista on mahdollista piirtää karttaa. Mittarien muotoilusta vastasi Opetushallituksen työryhmä jatkettuna metodiasiantuntijoilla. Asiantuntijat jaettiin kahteen paneeliin, joiden valintojen ja argumenttien kautta tulevaisuuskarttaa “piirretään” ja tarkennetaan vuosittaini. Erityisen huomion kohteena ovat kehityksen epäjatkuvuudet ja niihin liittyvät uuden oppimisen mahdollisuudet.

Ensimmäiset vuodet barometri toimi yleissivistävien opetussuunnitelmien uudistuksen kaukotulevaisuusvälineenä, jonka informaatio ja argumentaatio välitettiin moniin kohtiin syksyllä 2016 voimaan astuneita opetussuunnitelmia. Opetussuunnitelmien voimaantulon jälkeen barometri on asettunut paitsi seuraamaan tulevaisuuden kehkeytymistä myös osallistamaan sellaisen koulu- ja toimintakulttuurin muotoutumiseen, jolla toivottavasti sekä uusinnetaan että uudistetaan suomalaisen peruskoulun ja lukion menestystarinaa.

Seurantavaiheeseen siirtymistä tuetaan tästä johdattelusta käynnistyvällä blogisarjalla, jossa esitellään kaikki 48 alkuperäistä teesiä lisättynä muutamalla uudella vuoden 2017 aikana arvioitavalla ehdokasteesillä. Teesi-indikaattorien esittämisen rinnalla esitellään analyysejä, joissa kuvataan yhtä teesiä laajempia murrosilmiöitä ja mahdollisia kehityskulkuja. Jokaiseen teesijutun lopussa on lähdeluettelo, jonka vakioaineistoa ovat linkit Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin autenttiseen dataan. Avoimeen tutkimusaineistoon kuuluvat taulukot (panelistien kommentit ja argumentit), graafit (jakaumat ja aikasarjat) ja diapakat graafisista kuvauksista.

Barometrin aineistosta julkaistut kirjat ja artikkelit kootaan Metodixin (http://www.metodix.fi) sivuille vuoden 2017 aikana. Barometrin tulevaisuudesta, metodologiasta ja analyyseistä kiinnostuneet pääsevät mukaan “avoimen lähdekoodin” kaltaiseen yhteisötoimintaan Delfoi-yhteisön sivuilla (http://edelfoi.ning.com/).

Open Panels