Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

eDelphin neljä vaihetta, osa 1: paneelin perustaminen ja kyselyn laatiminen

November 15, 2018

eDelphin neljä vaihetta, osa 1: paneelin perustaminen ja kyselyn laatiminen

 

eDelphi on kahdenkymmenen kehitysvuotensa aikana rakentunut etenkin laadullisen Delfoi-tutkimuksen verkkotyökaluksi, jossa painotetaan laaja-alaisen ja monitietoisen asiantuntijapaneelin vuorovaikutteista oppimisprosessia pelkän tiedonkeruun ja -kierrätyksen sijasta. Esimerkkinä käytetään Vernor Vingen jo neljännesvuosisata sitten luonnostelemaa neljää mahdollista reittiä päätyä teknologiseen singulariteettiin eli siihen, että ihmisen ja koneen muuttuvasta suhteesta rakentuu uusi evoluutiovaihe, jossa koneen merkitys ohittaa ihmisen kyvyt. Video-ohjetta varten on luotu avoin Delfoi-paneeli https://www.edelphi.org/ihminen-plus .

eDelphi-prosessi koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat

  1. Paneelin ja kyselyn laatiminen
  2. Asiantuntijapaneelin rakentaminen
  3. Delfoi-kierrosten toteutus
  4. Delfoi-tulosten analysointi ja raportointi

Ensimmäisessä osassa perustetaan uusi paneeli ja luodaan sille kyselylomake.

Osa 1: Paneelin ja kyselyn luominen

Esimerkkipaneeli kohdistuu kaukotulevaisuuteen, josta ei ole varmaa tietoa, jolloin kenelläkään ei ole myöskään objektiivista valtakirjaa väittää jotain vaihtoehtoa oikeaksi. Sen sijaan jokaisella on mahdollista perustella (argumentoida) miksi joku tulevaisuus on toista haluttavampi tai todennäköisempi. Jokainen perusteltu käsitys on myös Delfoi-menetelmän mukaisesti anonyymisti avoin puoltaville tai vasta-argumenteille.

Delfoi-menetelmään kuuluu anonyymisyyden ja asiantuntija-argumentaation lisäksi prosessin iterointi niin, että pitkin prosessia on mahdollisuus muuttaa ja muokata vastauksia sekä pyrkiä vaikuttamaan toisten näkemyksiin. Useimmiten iteraatio toteutetaan usean Delfoi-kyselykierroksen mittaisena prosessina, jossa aikaisemmilta kierroksilta nostetaan myös uusia kysymyksiä “äänestykseen”. Esimerkki-Delfoi toteutetaan kuitenkin vain yhden kierroksen versiona (ns. Real-Time Delphi), jossa kysymykset ja vastaukset ovat reaaliaikaisesti auki koko kierroksen ajan.

Ihminen Plus-paneeli koostuu neljästä tulevaisuusväitteestä ja taustainformaatiosta. Paneeli on ajattomasti avoin ja siihen kartutettu aineisto perustuu Delfoi-metodiopiskelijoiden vastauksiin.
Paneelin perustaminen

eDelphin etusivun vasemmassa yläreunassa näet otsikon: UUDEN PANEELIN LUONTI, ja sen alapuolella kohdan ALOITA PANEELIN LUONTI. Klikkaa sitä!

Syötä eteesi aukeavaan ikkunaan paneelin perustiedot. Kirjoita ylempään kenttään paneelin nimi - suosittelemme suhteellisen lyhyttä nimeä koska siitä tulee loppuosa paneelin URL-osoitteeseen -  ja alempaan kenttään kuvaus paneelista. Klikkaa sitten kohtaa valmis.

Nyt eteesi aukeaa uuden paneelisi etusivunäkymä. Vasemmassa laidassa näet otsikon MATERIAALIT. Sen viereistä kuvaketta klikkaamalla voit tuoda paneeliin esimerkiksi tausta-aineistoa tai kuvia omista GOOGLE DRIVE/DOCS-tiedostoistasi. Toista kuvaketta klikkaamalla voit luoda dokumentin suoraan eDelphi-ohjelmassa. Sivun keskellä näet otsikon KYSELYT. Sen viereistä kuvaketta klikkaamalla voit luoda kyselyjä paneeliisi. Oikeassa laidassa näet otsikon TIEDOTTEET. Sen viereistä ikonia klikkaamalla voit luoda tiedotteita panelisteille.

Paneelista löytyy myös HALLINNOINTI -välilehti, jolta pääset hallinnoimaan paneelisi prosesseja, sekä VIRHE- JA KEHITYSEHDOTUSLOMAKE -välilehti. eDelphi on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka kehittyminen perustuu käyttäjien ja käyttäjäyhteisön palautteeseen ja aktiivisuuteen.

Hallinnointi-välilehdeltä voit määritellä paneelin tyypin ja tilan. Jos valitset paneelin tyypiksi AVOIN, voi kuka tahansa eDelphin käyttäjä osallistua paneeliin. Jos paneeli on SULJETTU, siihen pääsee osallistumaan vain Delfoi-managerin kutsusta. Tilavaihtoehdot ovat Suunnittelu, Käynnissä ja Suljettu. Panelistit voivat vastata paneelin kysymyksiin vain, mikäli paneelin tila on käynnissä.

Kyselyn laatiminen

Paneelin perustamisen jälkeen pääset luomaan yhden tai useampia kyselyitä joka suoraan etusivulta tai HALLINNOINTI-palvelun kautta. Hallinnointi-välilehdeltä KYSELYT-otsikko löytyy sivun alalaidasta. Kun viet hiiren otsikon viereisen kuvakkeen päälle, ilmestyy teksti LUO KYSELY! Klikkaa kuvaketta.

Seuraavaksi eteesi aukeaa KYSELYIDEN HALLINTA -sivu. Sivun oikealla puolella näet kyselysi muokkaustilassa. Syötä ASETUKSET -välilehdelle kyselyn perustiedot. Kirjoita ylempään kenttään kyselyn nimi ja alempaan lyhyt kuvaus, mikäli se on tarpeen. Välilehden alalaidasta voit valita kyselyn tilan: Työstö, Aktiivinen tai Suljettu. Vain aktiivinen-tilassa kysely näkyy panelisteille. Syötettyäsi tiedot klikkaa kohtaa TALLENNA .

Nyt kysely näkyy sivun vasemmassa reunassa KYSELYT -otsikon alla. Voit muokata perustamaasi kyselyä klikkaamalla sen nimen viereistä “paperi ja kynä” -ikonia. Kyselyn perustietojen jälkeen luodaan varsinaiset kysymykset, jotka eDelphissä luodaan peräkkäin ikään kuin helminauhaksi. Yksi SIVU eDelphissä on yksi kysymys tai kyselyä määrittävä tekstiosio koko kyselyn “helminauhassa”, jonka osia manageri voi muuttaa ja osin myös muokata milloin vaan Delfoi-prosessin aikana.

Avaa kyselysi SIVUT -välilehti. Otsikon alla on kaksi vaihtoehtoa: Luo sivu ja Luo osio. Osioittamisen avulla manageri voi helpottaa pitkien kyselyjen jäsentämistä itselleen. Siihen tulee harvoin tarvetta, sillä osion määritys ei näy ulospäin panelisteille. Lyhyissä kyselyissä siihen ei ole tarvetta, ja kovin pitkää kyselyä taas ei suositella sen takia, että vastaajien aktiivisuus alenee systemaattisesti mitä pitemmälle kyselyssä mennään. Luodaksesi uuden kysymyksen, klikkaa Luo sivu -kohtaa. eDelphissa yksi sivu on siis yhtä kuin yksi kysymys. Tämä piirre mahdollistaa myös sen, että panelisti voi vastata kyselyihin useissa osissa vaikka yksi kysymys kerrallaan.

Tekstikysymys

Luo kysymys-klikkaus avaa valintaikkunan. Valitse tarjotuista kysymystyypeistä sopiva vaihtoehto. Pitämällä hiiriosoitinta kysymysvaihtoehdon päällä näet ikkunan oikealla puolella kuvauksen kysymystyypistä. TEKSTI -sivu sopii esimerkiksi kyselyn ensimmäiseksi johdantosivuksi. Klikkaa sitä! Tekstikenttään voit syöttää tai kopioida ohjeita tai taustatietoa kyselyä varten. Sitä ennen kirjoita Otsikko -kohtaan sivun otsikko ja jatka luomalla tekstikenttään haluamasi tekstin lisätehosteineen. Usein kenttään liitetään tekstiä myös suoraan copypaste-toiminnolla. Lisäksi voit liittää tekstiin kuvia, videoita ja linkkejä muihin lähteisiin. Videon liittäminen onnistuu klikkaamalla filmi-ikonia tekstikentän yläpuolisesta työkalupalkista, ja kopioimalla videon upotuskoodi avautuneeseen pop up-kenttään. Tekstieditorin toiminnoista on tehty erillisiä video-ohjeita eDelphin etusivun Ohjeet-valikkoon.

Sivun alalaidasta määrität onko sivu eli kysymys näkyvissä ja kommentoitavissa, ja onko käyty keskustelu näkyvissä myös muille panelisteille. Delfoi-prosessille on tyypillistä, että sen toteutuksen eri vaiheissa manageri muuttaa kysymysten ja kyselyiden tilaa. Monen kierroksen Delfoissa vastaukset ovat usein alkuvaiheessa panelisteilla näkymättömissä, jolloin he muodostavat ensin kantansa riippumatta ja tietämättä mitä muut ovat vastanneet.

Kun sivu on valmis, klikkaa kohtaa TALLENNA .

2D-asteikkokysymys

Aloittaaksesi Johdanto-sivun jälkeen varsinaisen kyselyn, klikkaa jälleen kohtaa Luo sivu, ja valitse kysymyksellesi sopiva kysymystyyppi. Esimerkkipaneelin kaikki varsinaiset kysymykset ovat 2D-SKAALA-tyyppiä. Kahden muuttujan asteikkokysymys on luultavasti käytetyin Delfoi-metodin kysymystyyppi, joka sopii etenkin tulevaisuusväitteiden arviointiin. Muista kysymystyypeistä löydät erilliset ohjevideot eDelphin Ohjeet-välilehdeltä.

Kirjoita OTSIKKO -kohtaan kysymyksen otsikko. Kirjoita TEESI -kohtaan kysymyksesi eli tulevaisuusväitteesi. Jatka kirjoittamalla alimpaan kenttään kysymyksesi selite. Selitetekstiä on mahdollista monin tavoin editoida, ja siihen voi lisätä myös linkkejä, kuvia ja videoupotuksia. Selite ei ole pakollinen, vaan sen voi jättää myös huomiotta. Tavallisesti selitteellä taustoitetaan kysymyksen sisältöä.

2D-skaalakysymyksen sisältökenttien alapuolella näet kysymyksesi muotoiluasetukset. Voit muokata niitä klikkaamalla kohtaa NÄYTÄ ASETUKSET. Kirjoita Otsikko X:n ja Otsikko Y:n tekstilaatikoihin ne kriteerimuuttujat, joita haluat panelistien käyttävän. 2D -skaalassa yleisimmin käytetyt kriteerimuuttujat ovat todennäköisyys ja toivottavuus. Muita usein käytettyjä ovat mm. merkittävyys, tärkeys ja toteutettavuus .

Tyyppi -kohdan valikosta löydät vaihtoehdot sille, miten skaalat visuaalisesti esitetään. Vaihtoehtoina ovat Valintanappilista ja Liukusäädin, joissa kumpikin muuttuja arvioidaan omalla asteikoillaan. Kolmas vaihtoehto on Graafi, jossa molemmat muuttujat sijoitetaan samaan kaavioon X:n ollessa määreenä vaaka-akselille ja Y:n pystyakselille. Asteikon pituus ja arvot kuvataan Valinnat X - ja Valinnat Y -kohtien alla. Asteikon pituutta säädetään  poistamalla vaihtoehtoja rivin viereistä rastia klikkaamalla, tai lisäämällä uusia asteikon kohtia Lisää valinta -klikkauksella. Asteikon arvot ovat myös managerin muokattavissa. Sivun alalaidasta määrität onko kysymys näkyvissä ja kommentoitavissa, ja onko käyty keskustelu ja vastaukset näkyvissä myös muille panelisteille. Kun olet valmis TALLENNA sivu!

Kun kyselyssä on useita 2D-kysymyksiä, niin niiden tekemistä kannattaa nopeuttaa kloonaamalla kysymys, jolloin asetuksia ei tarvitse toistaa ja vain kysymyksen kuvaussisällöt pitää muokata uudelleen. Kun 2D-asteikkokysymyksiä on useita kyselyn loppuun voi lisätä yhteenvedon vastaajan omista vastauksista. Se tapahtuu lisäämällä sivu nimeltä 2D KOOSTE . Se näyttää graafisessa muodossa koosteen kyselyn 2D-skaalakysymysten vastauksista. Tämä sivu ei siis edellytä panelistilta vastaamista vaan on yhteenveto hänen vastauksistaan. Voit valita koosteeseen vain ne 2D-skaalakysymykset, joiden X- ja Y-akseleilla on sama määrä arvoja. Muita kysymystyyppejä yhteenveto-ominaisuus ei tue.

Kyselyn testaus

Kun olet saanut kyselyn valmiiksi ja muuttanut sen aktiiviseksi, käy tarkistamassa miltä paneeli visuaalisesti näyttää, ja koevastaamassa kysymyksiin.

Ihminen Plus-paneelissa käytetään 2D-asteikkokysymystä, joka onkin argumentatiivisen Delfoi-menetelmän yleisin kysymystyyppi. Monet muutkin kysymystyypit ovat Delfoissa suosittuja kuten aikasarja (trendit), aikajana (ennuste), ryhmittely ja monivalinta (taustoitus) ja 2D-skaalojen monivalinta, jota käytetään esimerkiksi teesisarjojen tai megatrendien arvioinnissa.

Huomaa, että kysymykset lukittuvat sen jälkeen, kun niihin on vastattu. Et voi toisin sanoen enää tehdä niihin asetusmuutoksia. Tekstisisältöjä voi sen sijaan muokata milloin vaan. Halutessasi voit kuitenkin tyhjentää kyselyn testivastauksista, jolloin muokkaaminen on jälleen mahdollista. Mene silloin Hallinnointi-välilehdelle, ja valitse kohta Kyselyiden tulokset. Vasemmalla puolella näet luomasi kyselyt. Klikkaa roskakori-ikonia sen kyselyn vierestä, jonka vastaukset haluat poistaa. Myös yksittäisten kysymysten erillispoisto on samalla tavalla mahdollista.

Materiaalit ja tiedotteet

Voit luoda paneeliisi taustamateriaalia eDelphi-ohjelmassa tai tuoda Google -dokumentteja joko paneelin PANEELI - tai HALLINNOINTI -välilehdeltä. Paneeli -välilehden vasemmassa reunassa on otsikko Materiaalit, ja sen vieressä kaksi ikonia. Ensimmäistä kuvaketta klikkaamalla (TUO GOOGLE-DOKUMENTTEJA) voit tuoda paneeliin Google -dokumentteja edellyttäen, että sinulla on käytössä Google-tili ja siihen liittyvät Google Drive-palvelut. Kun niin on eteesi aukeaa omien Google -dokumenttiesi lista. Valitse niistä haluamasi dokumentti.

Googlen dokumentit voivat olla mm. kuvia, esityksiä, tekstejä, taulukoita. Jos haluat liittää kuvia kysymyssivujesi tekstiosioihin, sinun tulee ensiksi tuoda kuvat Google -dokumentteina paneelin materiaaleihin. Eri formaatit käyttäytyvät eDelphista ladattaessa joko niin, että sisältö avautuu työtilaan tai vaihtoehtoisesti se latautuu tiedostona panelistin käyttöön.

Klikkaamalla toista ikonia (LUO DOKUMENTTI) voit luoda uuden dokumentin eDelphissä. Eteesi aukeaa näkymä Materiaalin hallinta. Sen oikealla puolella näet otsikon DOKUMENTIN MUOKKAUS . Kirjoita Uusi dokumentti -kohtaan dokumenttisi otsikko. Voit luoda yhteen dokumenttiin useita sivuja. Kirjoita sivun Otsikko -kohtaan dokumenttisivusi otsikko. Kirjoita alempaan tekstikenttään dokumenttisivun sisältö. Tekstikentän yläpuolella olevista ikoneista voit muun muassa muotoilla tekstiä, liittää tekstiä leikepöydältä ja lisätä hyperlinkkejä, kuvia ja videoita. Kun dokumenttisi on valmis, klikkaa kohtaa TALLENNA.

Paneelisi taustamateriaalit näkyvät sivun vasemmassa reunassa. Voit tuoda lisää Google -dokumentteja tai luoda uuden dokumentin Materiaalit-otsikon vieressä olevista ikoneista. Voit poistaa yksittäisen dokumentin klikkaamalla sen viereistä Roskakori -ikonia.

Paneelin etusivun oikealla puolella sijaitsee TIEDOTTEET -palsta, johon managerin halutessa luodaan Delfoi-prosessin kulkua ja toimijoita koskevat dokumentit kuten lista paneelin asiantuntijoista ja aikataulusta. Uusi dokumentin luonti käynnistyy TIEDOTTEET -vinjetin kuvakkeesta, joka avaa avaa samanlaisen editorin, jota käytetään muuallakin eDelphissä. Perustettua asiakirjaa on mahdollista muokata tai poistaa se.


Paneelin ja kyselyjen luonti ovat eDelphissä avoimesti ja maksuttomasti kaikkien käyttäjien operoitavissa samoin kuin seuraavan asiantuntijapaneelin rakentamista käsittelevän ohjevideon toiminnotkin, joissa käydään läpi panelistien kutsumista, hallinnoimista ja luokittelua.

 

Open Panels