Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

eDelphi 2020-päivitys 08/2019

August 29, 2019
Video-ohje uusiin ohjelmistopiirteisiin! Siirtymävaiheessa saattaa esiintyä käyttöhäiriöitä, joista pyydämme ilmoittamaan tekijöille .

eDelphi uudistetaan seuraavien kahden vuoden aikana perusteita myöten. Perusremontti ei välttämättä näy kovin radikaalisti käyttäjille, sillä käyttöliittymä pyritään pitämään mahdollisimman samana kuin nykyään. Uudistus tehdään useina osaprojekteina ja -päivityksinä, joissa vähitellen kaikki toiminnot uudistetaan ja samalla rakennetaan uusia ominaisuuksia. Ensimmäisessä päivityksessä on rakennettu uusi 2D-asteikkokysymys, joka tunnetusti on käytetyin eDelphin kysymystyypeistä. Kysymykseen integroidaan aikaisemmin erikseen toteutettu LiveDelphi-mobiiliversio, minkä takia uusi kysymystyyppi on saanut nimekseen Live 2D. Kolmas uudistus koskee raportointia, aineiston analyysiä ja tulosten vientitoimintoja. Kaikki uudistukset toteutetaan siis niin, että käyttöliittymämuutokset ovat minimaalisia eikä merkittävää uudelleenkoulutustarvetta synny.

Ensimmäisessä vaiheessa teknologinen perusta on kokonaan uudistettu ja rakennettu ensimmäiset uudet toiminnallisuudet vanhan käyttöliittymän maskin taakse, jotta muutoksia tulisi käyttäjän kannalta mahdollisimman vähän. Tärkein uusi piirre on uusi kysymystyyppi Live 2D, joka korvaa entisen erillisen mobiiliohjelmiston LiveDelphi. Aivan keskeistä on myös se, että raportointi ja tiedostojen vientitoiminnot on uudistettu kaikkien kysymysten osalta. Uudistus parantaa eDelphin käytettävyyttä ja vähentää kuormitusta. Tämä ohje kuvaa tilannetta ensimmäisen uudistusvaiheen jälkeen.

Toisessa vaiheessa tulevana syksynä uudistetaan kaikki kysymystyypit ja ensi vuonna kehitetään tietokantaominaisuuksia tukemaan sekä datan keruun hajautusta että yhdistelyä. Monipuolista numeronmurskausta tarvitaan isoissa kansallisissa ja kansainvälisissä  tiedon jalostushankkeissa. Viime vaiheessa parannetaan myös käyttöliittymää ja rakennetaan uudelle eDelphi 2020-versiolle.

Live 2D: uusia ominaisuuksia

Uusi kysymystyyppi Live 2D on evoluutioversio aikaisemmasta 2D-kysymyksestä, joka jää siirtymäajaksi käyttöön myös uudistuksen jälkeen. Nimi Live 2D tulee siitä, että siinä tuodaan erillisen LiveDelphi-ohjelmiston ominaisuudet sisään emo-ohjelmaan. Siinä on täysi yhteensopivuus reaaliaikaiseen mobiilikäyttöön esimerkiksi tapahtumien ja seminaarien yhteydessä.

Live 2D-kysymystyyppi luodaan samoin kuin muutkin kysymystyypit. Klikkaa haluamasi kysely  muokkaustilaan, ja avaa Sivut-välilehti. Klikkaa kohtaa Luo sivu. Valitse valikosta Live 2D-vaihtoehto.

Live 2D-kysymyksen logiikka on entinen. Kirjoita Otsikko-kohtaan kysymyksesi otsikko, Teesi-kohtaan tulevaisuusväitteesi ja alimpaan tekstilaatikkoon kysymyksesi selite mikäli tarpeen.

Klikkaamalla kohtaa Näytä asetukset pääset määrittämään kaksi asteikolle sijoitettavaa arviointikriteeriä. Niistä käytetyimmät ovat väitteen toteutumisen todennäköisyys ja toivottavuus. Kun olet tehnyt määritykset, tallenna kysymyksesi. Tallentamisen jälkeen pääset käsiksi Live 2D-kysymyksen uusiin piirteisiin.

Kaikissa eDelphi-kysymyksissä managerin on mahdollista säädellä sitä, miten kysymyksiä ja vastauksia esitetään. Ohjelmistopäivityksessä on optioita on lisätty yhdellä. Kohdasta Kyselyasetukset voit asettaa kyselyn tilaan, jossa vastaaminen tapahtuu ilman tietoa muiden vastauksista mutta heti kun oma vastaus on annettu, avataan kyselyn vastaukset reaaliaikaisesti näkyviin. Ns. Real-Time Delphi-menetelmäversiossa se on oletusasetus.

Live 2D-kysymyksessä kommentointi- ja keskusteluteemoja voi olla yhden sijasta maksimissaan kolme. Pääset määrittämään teemat kohdasta Kommentointiasetukset. Ensimmäisessä kommentoidaan esimerkiksi itse tutkimuskysymystä, toisessa pyydetään kertomaan kokemuksia ilmiöstä ja kolmannessa ehdotetaan politiikkatason toimenpiteitä.

Tältä kysymys näyttää panelistille. Määrittelemäsi kommentointiteemat näkyvät sivun alalaidassa välilehtinä.

Raportit, ositukset ja analyysit

eDelphin raportointi ja tiedostoviennit on uudistettu kaikkien kysymystyyppien osalta tukemaan uusien piirteiden käyttöä analyyseissä ja tulosteissa. Entiseen tapaan tärkeitä ominaisuuksia ovat tulosten suoraraportointi pdf-formaatissa sekä grafiikan tiedostovienti png-muodossa.

Jatkomuokkauksen kannalta tärkeitä vientimuotoja ovat Googlen dokumentti- ja taulukkoviennit, joista on mahdollista joko muotoilla tutkimusraporttia tai syventää analyysiä kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin työkaluin. Nämä kaikki ominaisuudet ovat entiset mutta toteutus on muuttunut tavalla, joka parantaa eDelphin suorituskykyä myös laajojen vastausmäärien ja aineistojen yhteydessä.

Pääset tuttuun tapaa tarkastelemaan kyselysi tuloksia paneelin Hallinnointi-välilehdeltä kohdasta Kyselyiden tulokset. Tulosten suodatus-ominaisuudet on säilytetty ennallaan, mutta raporttia ei enää “tulosteta” näytölle vaan se ohjataan managerin sähköpostiin tiedostona tai linkkinä pilvidokumenttiin. Samalla käyttöliittymää on voitu yksinkertaistaa vaikka sen ilmiasu muuten on säilytetty ennallaan.

Live-tilanteita varten on tehty kokonaan uusi tulostusnäkymä Kommenttien katselu. Valitse kohdasta Kysely se paneelisi kysely, jonka kommentteja haluat tarkastella. Näkymän nelikentässä panelistien kommentit tulevat näkyviin reaaliajassa.

Uudistuksen tärkeimpiä seurauksia on se, että erillinen mobiilisovellus LiveDelphi integroituu pääohjelmistoon. Erillistä kirjautumista ja ohjelmakäynnistystä ei tarvita vaan Live-tilaisuuksien kyselyn valmistelu tapahtuu samassa käyttöliittymässä.

Open Panels