Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit käyttöön ammattioppilaitoksissa

February 12, 2020

OKKA-säätiö on vahvistanut ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit otettavaksi käyttöön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa. Samalla uudistuvat sertifikaatin myöntämisperusteet. Sertifikaatilla ei ole enää pisterajoja, vaan sertifiointi perustuu oppilaitoksen itsearviointiprosessiin, kestävän kehityksen toiminnan perustason todentamiseen ja sitoutumiseen kehittämissuunnitelman toteutukseen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen uudistaa yhteiskunnan rakenteet, työelämän ja kansalaisten arjen. Kestävä tulevaisuus on elinikäisen oppimisen haaste. Oppilaitosten on muututtava yhteiskunnan tarpeisiin vastaajista uudistajiksi, jotka myös itse oppivat ja uudistuvat. Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa oppilaitokset uudenlaiseen työelämäkumppanuuteen, jossa työpaikalla tapahtuva koulutus ja työelämän kehittäminen kohtaavat. Kymmenessä kestävän tulevaisuuden indikaattorissa tarkastellaan, miten oppilaitoksen opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen heijastavat tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa. Indikaattoreiden keskiössä ovat oppilaitosyhteisöstä nouseva uudistuminen ja kumppanuuksien syventäminen työelämän ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Indikaattoreiden itsearviointi tehdään eDelphi-tulevaisuustyökalulla laajasti oppilaitosyhteisöä osallistaen. Arvioinnin tuloksista käydään yhteinen palautekeskustelu. Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kehittämistavoitteisiin. Oppilaitos laatii kehittämissuunnitelman, joka tähtää ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen. Auditoija todentaa oppilaitoksessa tapahtuvalla arvioinnilla toiminnan perustason sekä itsearviointiprosessin ja kehittämissuunnitelman laadun. Ennen sertifiointia oppilaitoksen on lisäksi esitettävä auditoijalle 12 kuukauden kuluessa oppilaitoksessa tapahtuneesta auditoinnista toimenpiteet, joilla kehittämissuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan.

Tutustu tästä kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja sertifikaatin myöntämisperusteisiin:

OKKA-säätiö antaa maaliskuun 2020 aikana myöntämisperusteita tarkentavaa ohjeistusta sertifikaatin hakemisesta. Ammatillisia oppilaitoksia koulutetaan indikaattoreiden arviointiin Suomen ympäristöopiston Syklin, OKKA-säätiön ja Metodix Oy:n järjestämässä Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -täydennyskoulutuksessa. Vuoden 2020 aikana kestävän tulevaisuuden indikaattoreita pilotoidaan vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Indikaattorit otetaan käyttöön näiden koulutusmuotojen sertifioinnissa vuoden 2020 lopulla. Uudistus etenee peruskouluihin ja lukioihin vuonna 2021.

Kiinnostuitko kestävän tulevaisuuden indikaattoreista? Ota yhteyttä!

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit kehitettiin vuosina 2018-2019 OKKA-säätiön, Savon koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Kainuun ammattiopiston, Osuuskunta Eco-Onen, Metodix Oy:n ja pilottioppilaitosten yhteistyönä. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Open Panels