Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

Delfoin monet tarkoitukset

March 10, 2020

Delfoin tarkoitukset

Delfoi-metodin käytölle on tunnistettavissa viisi selkeästi toisistaan eroavaa käyttötarkoitusta.  Tutkimisen tai kehittämisen käyttötarkoitus on olennaista tunnistaa, koska se vaikuttaa kaikkeen muuhun. ”Kaikki muu” tarkoittaa eroja tavoitteissa, toteutuksissa ja roolituksissa, joita tullaan käsittelemään blogisarjan myöhemmissä jutuissa. Työlistalla on ainakin nämä seitsemän lyhytartikkelia: (1) Delfoin tarkoitukset, (2) Delfoi-prosessin vaiheet, (3) Delfoi-paneelin rakenne ja panelistin ominaisuudet, (4) Aktiivinen Delfoi-manageri, (5) Delfoi-iteraatio ja viestintä, (6) Delfoi-analyysi ja metodiyhteydet (tulevaisuuskartta), (7) Delfoi, päätöksenteko ja tulevaisuudentekeminen.

Mitä Delfoi on?

Delfoi-menetelmä on Yhdysvalloissa Rand-tutkimuslaitoksessa 50-luvulla kehitetty asiantuntijamenetelmä, jossa ohjatun ja anonyymin mielipiteen muodostuksen, argumentoinnin ja keskustelun kautta pyritään vaiheittain syvenevään yhteisölliseen tiedonmuodostukseen monimutkaisesta ilmiöstä, jonka tulevaisuus on avoin, ja jonka suhteen lähitulevaisuudessa  tehdään valintoja ja päätöksiä. Delfoin toimijoita ovat Delfoi-manageri (= tutkija, fasilitaattori), Delfoi-paneeli (monipuolinen ja -ääninen ryhmä) ja Delfoi-panelisti (= asiantuntija, arvioitsija, keskustelija).

Tarkoitukset

Alkuperäistä Delfoita voisi nimittää Konsensus-Delfoiksi kuvaamaan sitä, miten Delfoi-prosessilla tavoitellaan paneelin yksituumaisuutta. Perimmäinen pyrkimys on löytää polku hyvään åpäätökseen. Argumentti-Delfoilla ei pyritä vähempää hyviin päätöksiin, mutta keino on päinvastainen. Delfoi-prosessin avulla tavoitellaan hyviä perusteluja (argumenttejä) monille tulevaisuuksille. Kolmannessa Barometri-Delfoissa piirretään tuevaisuuskarttaa, joka tarkentuu sillä että laadullisen mitttarin kysymyksiin vastataan säännöllisin väliajoin, kun aika kuluu. Organisaatio-Delfoilla kehitetään osallistavasti yhteisön toimintaa tavalla, joka muistuttaa toimintatutkimusta. Viides menetelmävariaatio on Pedagoginen Delfoi, jonka nimi kertoo käyttötarkoituksen. Tämä Delfoi-versio on sovitettu kouluun ja siellä eritoten tutkivaan oppimiseen.

Tarkoitukset selitetään Metodixin blogijutussa https://metodix.fi/2020/03/08/delfoin-tarkoitukset/ ! Tervemenoa lukemaan!

Open Panels