Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

Delfoi-paja 02.-03.02.2017.pdf

January 26, 2017

DELFOI-PAJA 02.-03.02.2017

Helmikuun Delfoi-pajan pääsessio järjestetään Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Jakson orientaatio- ja infopaneeli on eDelfoissa osoitteessa https://edelfoi.fi/xamk-2017 . Koulutus on avoin Delfli-yhteisölle ja osallustuttavissa verkossa vakio-osoitteessa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi . Mikkelin työpajan rinnakkaistoimintana on Delfoi-tutkimusten esityksiä ja ohjausta sekä eDelphi-koulutus niille maakuntien ja ely-keskusten kehittäjille, jotka osallistuvat OPH:n vetämään Dynamo-pilotointiin.

Lihavoitu = yhteinen ohjelma XAMK-pajalle, kursiivi = rinnakkaisohjelma verkkoon

TORSTAI 02.02.2017

08.00-08.30 Orientaatio XAMK-opintojaksoon, Antti Kauppi
tavoitteet, sisällöt ja työskentely opintojaksolla

08.30-09.00  Orientoivan Delfoin tulokset Jarkko Sanisalo

09.00-10.00 Toimeksiantojen esittely, toimeksiantajat

 • 1. Työterveys: "Millaisena eteläsavolaiset ja Etelä-Savossa toimivat yritykset näkevät työterveyskumppanuuden tulevaisuudessa?" Teemme ennakointityötä työelämän kentällä ja haluamme vastata asiakastarpeisiin myös pitkällä aikavälillä. Tutkimustuloksia tullaan käyttämään strategia- ja muussa suunnittelutyössä. Etelä-Savon työterveys Oy (www.estt.fi)
 • 2. Asuntomessut: "Miten asuminen vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa?” "Tulemme käyttämään tuloksia messujen aikana pidettävissä keskustelutilaisuuksissa ja mahdollisesti ensi syksynä loppuraportin julkaisemisen yhteydessä pidettävässä loppuseminaarissa. Ensi kesän asuntomessujen ydinviesti on Asumisen vaikutus ihmisen hyvinvointiin." Mikkelin asuntomessut (http://asuntomessut.fi/tulevat-messut/mikkeli-2017/)
 • 3. Monikulttuurikeskus: "Miltä maahanmuuttajan kotoutumista edistävä toiminta ja maahanmuuttajien palvelutarpeet näyttävät tulevaisuudessa?" Päivitämme tänä vuonna oman strategiamme sekä sosiaali- ja terveystoimen alalla kolmassektori on palvelutuotannossa murroksessa. Tutkimustuloksia tullaan käyttämään strategiatyössä. Mikkelin Monikulttuurikeskus Mimosa ry. (www.mimosa.fi)
 • 4. Ikääntyneiden ruokapalvelut: ”Millaisia iäkkäiden hyvinvointia kodissa parantavia, hyvää ravitsemusta turvaavia ja ruokailutilanteita tulevaisuudessa tarvitaan” Tuloksia käytetään osana ”Iäkkäiden ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä” -selvityshanketta, jota rahoittaa Valtioneuvoston kanslia. Lisäksi ne tukevat Xamkin Kestävän hyvinvoinnin painolan suunnittelutyötä. (http://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/kestava-hyvinvointi/)
 • 10.00-10.15 Tauko (verkossa tarkistetaan esitykset ja ohjaukset)

10.15-11.30 Tutkimusryhmien muodostaminen

 • tutkimusryhmien perustaminen
 • tutkimusryhmien toimeksiantojen selkiyttäminen
 • tutkimuskysymyksen alustava määrittely

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.30 Tulevaisuuksientutkimuksen ja delfoi-menetelmän perusteet, Osmo Kuusi

 • Case: Team Future – Etelä-Savon yrityskenttä, Jarkko Sanisalo

RINNAKKAISOHJELMA

Delfoi-esityksiä ja -ohjauksia (tiedot tarkistetaan myöhemmin):

 • Mental health promotion competencies in health sector, Nina Tamminen, THL
 • Rahanpesun tulevaisuus, kysymysten pohdintaa, Mika Broms
 • YTHS-delfoit, Hanna-Kaisa Pernaa & Tomi Niemi, Vaasan yliopisto
 • Opaskoirien tulevaisuus, kysely testaukseen, Elina Syrjänen, Xamk-tutkielma
 • The images of the future of Finnish decision makers as enablers of sustainable development, Sanna Ahvenharju, Tutu-keskus
 • Hoitotyön johtajien asema ja rooli terveydenhuollossa SoTe-uudistuksen jälkeen, Ann-Mari Torstensson
 • Tulevaisuuden koulurakentaminen, Maija Savolainen
 • PolAmk-delfoi, Terhi Kankaanranta, Leila Suvantola

13.30 – 14.00 eDelfoi-opastus: eDelfoi-kyselyn suunnittelu, toteutus ja testaus

14.00 – 15.45 Tutkimusryhmien organisoituminen ja Delfoi-kyselyn suunnittelu, toteutus ja testaus tutkimusryhmissä

 • tutkimusryhmän Delfoi-managerin valinta
 • tutkimuskysymys, teemat, tulevaisuusväitteet
 • ensimmäinen kysely eDelfoi-ympäristöön ja muiden kurssilaisten kutsuminen panelisteiksi

15.45 – 16.00 Yhteenveto ja päivän arviointi

PERJANTAI 02.02.2017

08.00-9.00 Delfoi-kyselyn ja testitulosten esittely tutkimusryhmittäin

09.00-10.00 Kyselyjen parantaminen

10.00-10.15 Tauko

10.15-10.45 Asiantuntijamatriisi, paneelin valinta sekä panelistien rekrytointi ja motivointI

10.45-11.30 Tutkimusryhmien työskentelyä: kyselyjen parantamista, asiantuntijamatriisin rakentamista ja panelistien valintaa

11.30-12. 30 Lounas

RINNAKKAISOHJELMA

Delfoi-esityksiä ja -ohjauksia (jatkoa):

 • Mental health promotion competencies in health sector, Nina Tamminen, THL
 • Rahanpesun tulevaisuus, kysymysten pohdintaa, Mika Broms
 • YTHS-delfoit, Hanna-Kaisa Pernaa & Tomi Niemi, Vaasan yliopisto
 • Opaskoirien tulevaisuus, kysely testaukseen, Elina Syrjänen, Xamk-tutkielma
 • The images of the future of Finnish decision makers as enablers of sustainable development, Sanna Ahvenharju, Tutu-keskus
 • Hoitotyön johtajien asema ja rooli terveydenhuollossa SoTe-uudistuksen jälkeen, Ann-Mari Torstensson
 • Tulevaisuuden koulurakentaminen, Maija Savolainen
 • PolAmk-delfoi, Terhi Kankaanranta, Leila Suvantola
 • eDelphi-kehityksen päivitysinfo, Metatavu Oy

12.30 – 13.15 Tulevaisuuksien tutkiminen: Trendeistä, drivereista ja signaaleista skenaarioihin, Hannu Linturi

13.15-14.00 Case Dynamo – Ammatillisen koulutuksen ennakointi, Jukka Vepsäläinen, OPH

14.00-15.30 Kyselyjen viimeistely, tutkimuksen toteuttamisen suunnittelu, tutkimusryhmien työskentelystä sopiminen ja delfoi-toteutuksen aikataulu (eDelfoi-opastus työskentelyn yhteydessä)

15.30-16.00 Yhteenveto, jatkotyöskentelystä sopiminen ja päivän arviointi

RINNAKKAISOHJELMA

OPH:n Dynamo-pilotin alueellisten satelliittiprojektien koulutus ja ohjaus, Hannu Linturi

 

Ilmoittautumiset tammikuun pajaryhmään http://edelfoi.ning.com/group/tammikuun-delfoi-paja-20-21-1-2017 (myös Jenni jenni.linturi@otavanopisto.fi tai Hannu Linturi hannu.linturi@metodix.fi)!

Open Panels