Delphi Method Software

eDelphi 2020: panelistin ohje

 

Video https://youtu.be/-w7Lfgk1sQ4

Paneeli ja panelisti sen autonomisena osana on nykymuotoinen “Delfoin oraakkeli”, jonka moninäkökulmaista työprosessia manageri fasilitoi. Seuraavaksi tarkastellaan panelistin toimia vaihe vaiheelta kuvitteellisen vastaajan silmin tietokoneen tai mobiililaitteen näytöltä. Esimerkkinä käytetään kiistanalaista tulevaisuusilmiötä, jota nimitetään teknologiseksi singulariteetiksi. Paneeli, kyselyt ja kysymykset ovat englanninkielisen käyttäjäkunnan takia englanniksi, joka puheessa suomennetaan.

Ensimmäinen panelistin kosketus eDelphi-paneeliin on managerilta saapunut kutsusähköposti. Jo sitä ennen manageri on varmistanut että panelisti on halukas ja kykenevä osallistumaan paneeliin. Osallistumismotivaatiota lisää tieto siitä, että manageri määrittelee kutsutun tarkasteltavan ilmiön erityiseksi asiantuntijaksi ja mahdollisesti myös tieto siitä, keitä muita asiantuntijoita on lupautunut paneeliin.

Sähköpostissa on linkki, josta panelisti pääsee suoraan paneeliin ilman mitään kirjautumisrituaaleja. Paneelissa odottaa yksi tai useampia kyselyitä, joiden kysymyksiin panelistin toivotaan vastaavan. Tavoiteltavaa on pitää kysymysmäärä pienenä ja argumentoinnin intensiteetti suurena. Vastaaminen on anonyymiä eikä vastauksia ja vastaajia ole mahdollista yhdistää.

Anonyymi vastaaminen ei tarkoita etteikö tutkija voisi jakaa osallistujille tietoa siitä, ketkä osallistuvat paneeliin. Se on useimmiten vastaajia motivoiva tieto eikä uhkaa tietoturvaa pienessäkään paneelissa. Useimmat paneelit ovat 10-40 panelistin kokoisia. Kokoon vaikuttaa se, kuinka monenlaisia asiantuntijaryhmiä tarkasteltava ilmiö edellyttää.

Ensin panelisti vastaa esimerkkitapauksessa asteikkokysymykseen, jossa on kaksi kriteerimuuttujaa todennäköisyys ja toivottavuus. Oman asteikkopisteen määrittämisen jälkeen panelisti saa näkyviin myös sen, miten muut panelistit ovat vastanneet. Seuraavaksi panelisti perustelee oman asteikkovalintansa kommenttilaatikkoon. Joissakin kysymyksissä kommenttia voidaan pyytää myös toisesta näkökulmasta - toisella välilehdellä - kuten esimerkkien tai heikkojen signaalien suunnasta.

Kun yhteen kysymykseen on vastattu siirrytään seuraavaan kysymykseen, jolloin edellisen kysymyksen vastaukset tallentuvat automaattisesti. Paneeliin voi vastata pala eli kysymys kerrallaan. Delfoi-käytäntöön kuuluu myös se, että manageri kutsuu osallistumaan monta kertaa yhden Delfoi-kierroksen aikana. Usein manageri kertoo myös miten prosessi kehittyy jotta panelistit osaavat ottaa kantaa keskusteluihin. Jos toinen panelisti kommentoi vastausta niin siitä lähetetään triggeriviesti linkkeineen kommentoidun sähköpostiin.

Panelisti voi suhtautua tekemiseensä huolettomasti. Delfoi-manageri pitää huolta kulloisestakin tilanteesta ja siitä mitä panelisteilta odotetaan. Seuraavaksi siirrytäänkin tarkastelemaan, mitä kaikkea Delfoi-managerin toimenkuvaan kuuluu.