Delphi Method Software

eDelphi 2020: managerin ohje 5: analyysit ja raportit

 

MANAGERIN OHJE 4 https://youtu.be/dUZxl-dec-g

Viidennessä vaiheessa analysoidaan ja raportoidaan Delfoi-prosessin tuloksista. Raportoinnissa ja jatkoanalyyseissä tukeudutaan Googlen maksuttomiin toimistosovelluksiin. 

  1. Raportoijan tärkein palvelu on Hallinnointi/Kyselyiden tulokset. Sitä kautta kyselyn voi tulostaa
  2. Ensimmäisenä manageri päättää ajaako koko kyselyraportin vai vain osan siitä. Ositus voidaan tehdä a) asiantuntijuusluokittelun (ylinnä ylhäällä), b) kysymysten (sivuvalinta) ja c) kommenttikategorian mukaan.
  3. Raportteja voi ajaa viiteen eri formaattiin samalla tavalla. eDelphi muodostaa raportin tausta-ajona ja toimittaa sen tilaajan eli managerin sähköpostiin, kun se se on valmis. Aineiston koosta riippuen siinä kestää 1-10 minuuttia. Ensimmäisenä esitellään PDF-tiedoston vienti. Se on suoraraportti jaettavaksi välittömään käyttöön heti Delfoi-kierroksen sulkemisen jälkeen.
  4. Toinen raportti- ja tiedostomuoto on Google Dokumentti, jonka käyttö edellyttää Google-tiliä. Raportin tärkein ominaisuus on se, että se on muokattava ja jaettava dokumentti, jolla on mahdollista toteuttaa lopullinen tutkimusraportti.
  5. Tutkimuksen data voidaan viedä myös CSV- tai taulukkomuodossa managerin sähköpostiin. Erityisesti taulukkomuoto mahdollistaa erilaiset jatkoanalyysit eri taulukkolaskentaohjelmissa (Google Taulukko, Excel) mukaan lukien kvantitatiivisen (esimerkiksi SPSS) ja kvalitatiivisen (esimerkiksi Atla.ti) analyysinerikoisohjelmat.
  6. Viimeinen tiedostomuoto on png-grafiikka, joka on hyödyllinen kun tutkimustuloksia halutaan esittää kuva/kalvomuodossa. Vientitiedostoon viedään zip-muodossa kaikki kyselyssä esiintyvät graafiset kuviot ja kuvaajat.

Managerioperaatioista on tehty havainnolliset suomen- ja englanninkieliset video-ohjeet, joiden yhteinen kesto on noin tunti. Videot löytyvät eDelphin etusivulta https://www.edelphi.org/help.page .